06-83098545 info@orthoenzo.nl

Klachtenregeling Ortho en zo

 

Bent u niet tevreden met mijn diensverlening?

Bespreekt u dit dan met mij, uw behandelend therapeut.

Komen wij er samen niet uit. Dan kunt u een klacht indienen over mijn dienstverlening.
Hiervoor ben ik aangesloten bij de MBOG   en val ik onder de door hen aangeboden klachtenregeling. Deze is tot stand is gekomen in samenwerking met de Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie (NPCF). Bent u ontevreden over de manier waarop u behandeld of bejegend bent, dan kunt u een klacht indienen. Kijk daarvoor op de website van de Klachtencommissie Alternatieve Behandelwijzen .