Dit is een niet belastende meetmethode die handig en eenvoudig is om het lichaam te meten op de actuele staat van welzijn.
De Bodyscanalyser werkt middels Quantum magnetische resonantie. En verzamelt via een zwak magnetisch veld, frequentiesensoren en energievelden van het menselijk lichaam. Dit gebeurt via een handgrip sensor.
Deze vorm van meten wordt ook wel bioresonantie genoemd. De betekenis hiervan ligt al in het woord zelf besloten.
Het woord bio omvat alles wat met leven samenhangt en resonantie betekend meetrillen. Dit wil zeggen dat wat zich binnen in het lichaam afspeelt, gaat resoneren (meetrillen) met een zelfde frequentie (golflengte) die aangeboden wordt van buitenaf.
De mate waarin trillingsfrequenties resoneren, geven bepaalde waarden aan. Kortom: electromagnetische golven zenden dus signalen door het menselijk lichaam en geven de specifieke toestand weer van het menselijk lichaam op een bepaald moment. Deze golfsignalen zijn verschillend onder verschillende omstandigheden, zoals bij gezondheid of ziekte. In 60 seconden worden de gegevens verzameld, terwijl u de sensor in uw handpalm houdt.

Deze meting zet ik zo nodig in bij de intake naast het gesprek en het intakeformulier om een goed beeld te krijgen over hoe het met uw lichaam is gesteld, zodat we een plan op maat kunnen maken.

Het is verstandig om na een aantal weken een nameting te doen om te kijken hoe de afgesproken interventies (aanpassing voeding, supplementen) zijn aangeslagen en waar eventueel een en ander moet worden bijgesteld.

Wil je meer weten over wat ik voor je kan betekenen?